หน้าแรก Home

กรรมการสมาคมฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพเลี้ยงฉลอง เนื่องในโอกาสคล้ายวันเกิด  คุณพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล  นายกสามาคมฯ อายุครบ 70 ปี และประชุมกรรมการสมาคมประจำเดือน มิถุนายน 2560
ร่วมประชุมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในขบวนการนำเข้าและส่งออก  การปฎิบัติพิธีการทางศุลกากร กับ บริษัท ที่ได้รับอนุมัติเป็นผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ เมื่อวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560  เวลา 13.30 น. ณ. ห้องประชุมสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย ชั้น 31 อาคารปัญจธานีทาวเวอร์
ประชุมคณะทำงานประสานความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนประจำพื้นที่ (ครอ.สทก.) ขอเชิญสมาคมฯ เข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 1/2560  ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560         เวลา 09.30 – 12.00 น.   ณ ห้องภาสกรวงศ์ อาคาร 1 กรมศุลกากร 
 

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

สัมมนา ร่าง พระราชบัญญัติศุลกากร เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ที่ผ่านมา

สมาคมฯ เข้าหารือ กับผู้บริหาร กรมสรรพสามิต  ตามที่กระทรวงการคลังได้มีประกาศ  เรื่อง “กำหนดสินค้าประเภทที่ 01.90 ในตอนที่ 1 น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันตามพิกัดอัตราภาษี       สรรพสามิต (ฉบับที่ 4)”  เพื่อซักซ้อมความเข้าใจให้เกิดความชัดเจน  เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ณ กรมสรรพสามิต ที่ผ่านมา

 • กรมสรรพสามิต

 • กรมสรรพสามิต

 • กรมสรรพสามิต

 • กรมสรรพสามิต

ประชุมกับคณะกรรมาธิการ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ..... เพื่อให้ข้อมูลกับคณะกรรมาธิการวิสามัญ ในวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.30 ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข 306 ชั้น 3 อาคารัฐสภา 2

 • ประชุมรัฐสภา

 • ประชุมรัฐสภา

 • ประชุมรัฐสภา

การเข้าร่วมประชุม คณะทำงานร่วมภาครับและเอกชน ครอ ครั้งที่ 1 /2560

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องภาสกรวงศ์ กรมศุลกากร

 • ครอ.

 • ครอ.

 • ครอ.

กรมศุลกากร ได้เข้าพบผู้บริหารสมาคมผู้นำเข้าและผู้ส่งออกมาตรฐานเออีโอ                 เมื่อวันที่18 มกราคม 2560  ซึ่งท่านอธิบดีกรมศุลกากร ได้นำเสนอโครงการพันธมิตรศุลกากร (Customs Alliances: CA) พร้อมขอความร่วมมือสมาคมฯ                 ประชาสัมพันธ์ให้กับสมาชิกทราบ และเข้าร่วมโครงการดังกล่าว                                 ตามมิติใหม่ของกรมศุลกากร  Customs 4.0

เอกสารดาวโหลดการเข้าร่วมโครงการพันธมิตรศุลกากร CA

การลงนามความตกลงยอมรับรวมกันสำหรับโครงการผู้ประกอบการ
ระดับมาตรฐานเออีโอระหวางศุลกากรไทยกับศุลกากรเกาหลี   
 • ลงนาม

 • ลงนาม

 • ลงนาม

 การประชุมคณะทำงานร่วมภาครัฐและเอกชน ครอ. สทก.

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา

 • ประชุม ครอ. สทก

 • ประชุม ครอ.สทก

 • ประชุม ครอ.สทก

พิธีเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม MOU บันทึกข้อตกลงความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการทางด้านสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง  ในวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2559 ณ ห้องออดิทอเรียม ศูนย์วายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนแวนต์ชั่นเซนเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพ

 • เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม MOU

 • เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม MOU

 • เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม MOU

การประชุมเพื่อ Update ข้อมูลข่าวสารด้านการผ่านพิธีการศุลกากรสำหรับผู้ประกอบการนำเข้าและส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ

รวมถึงรับฟังวิธีการปฏิบัติพิธีการศุลกากรอย่างไรให้ถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา

ขอน้อมส่งเสด็จ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สู่สวรรคาลัย

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ  สมาคมผู้นำเข้าและผู้ส่งออกระดับมาตรฐานเออีโอ


แสดงความยินดี นายโกมล ศรีบางพลีน้อย 

เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง รองผู้อำนวยการท่าเรือแห่งประเทศไทย  คนใหม่

 ประชุม “ Update  แนวทางปฏิบัติการเชื่อมโยงใบกำกับฯ และการแจ้งน้ำหนัก VGM ผ่านระบบ NSW     

วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2559 เวลา 9.00 -12.00 น. 

 

ตามที่กรมศุลกากรได้เริ่มรับส่งข้อมูลใบกำกับการขนย้ายสินค้าตามโครงสร้างใหม่  และมีการแจ้งน้ำหนักมวลรวมของตู้คอนเทนเนอร์บรรจุสินค้า (VGM) ให้กับกรมศุลกากร ท่าเรือกรุงเทพ และท่าเรือแหลมฉบัง ผ่านทางระบบ

National Single Window (NSW) ตั้งแต่เวลา 00:01น. ของวันที่ 1 กันยายน 2559 นั้น  ซึ่งผู้ประกอบการ พบ ปัญหาติดขัดบางประการเกี่ยวกับการรับส่งข้อมูลผ่านระบบ NSW เนื่องด้วยสาเหตุหลายอย่าง ซึ่งทำให้การปฏิบัติพิธีการเป็นไปอย่างล่าช้า 

ดังนั้นสมาคมฯ จึงได้จัดประชุมเพื่อรับฟังปัญหาและซักซ้อมความเข้าใจกับผู้ประกอบการ พร้อมทั้ง “ Update  แนวทางปฏิบัติการเชื่อมโยงใบกำกับฯ และการแจ้งน้ำหนัก VGM ผ่านระบบ NSW  ในวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2559 เวลา 9.00 -12.00 น. ณ ห้องประชุมภาสกรวงศ์ กรมศุลกากร

 

        สมาชิกสามารถดาวโหลดไฟล์ได้ตามเอกสารแนบนี้ตามไฟล์ด้านล่างนี้ครับ

 

 

ข่าวเศรษฐกิจ ประจำเดือน กันยายน 2560

 • วันสุดท้ายของทริปตามโปรแกรม "2016 Toyota Technology Media Trip" ในญี่ปุ่น หลังจากได้เข้าทดสอบไดรฟ์วิ่ง ซิมูเลเตอร์ ชมทดสอบการชน เทสต์ไดรฟ์ต่างๆ ศึกษาเทคโรงงาน PEVE โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ร่วมทุนกับพานาโซนิค พัฒนา ผลิตและขายแบตเตอรี่รถไฮบริดทั่วโลก สินค้าหลักคือ ชนิดนิเกิล เมทเทิล ไฮดรายจบจากโรงงานแบตเตอรี่มุ่งหน้าต่อไปยัง "TOYATA Q" เมืองนาโงย่า หรือเรียกกันเมืองโตโยต้า เพื่อเข้าชม "TOYATA KAIKAN (โตโยต้า ไคคัน)" อีกหนึ่งพิพิธภัณฑ์

 • “อภิรดี” สั่งทำแผนส่งออกใหม่ รับมือผลกระทบนโยบาย “ทรัมป์” เน้นจัดกิจกรรมผลักดันส่งออกถี่ขึ้นมุ่ง “ซีแอลเอ็มวี” พร้อมดันหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจเพ

 • กระทรวงพาณิชย์ เตรียมเปิดระบายข้าวสารในสต๊อกรัฐบาลอีก 668,228 ตัน 10-11 ส.ค.นี้ ด้าน การประมูลข้าวสต๊อกรัฐบาลรวม 8 ครั้งที่ผ่านมา อนุมัติขายได้ 3.88 ล้านตัน โดยข้าวสารเหลือในสต๊อกวันที่ 30 มิ.ย. ที่ผ่านมา 15.11 ล้านตัน...
  เมื่อวันที่ 4 ส.ค.2558 นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมการค้าต่างประเทศ ได้ออกประกาศเปิดระบายข้าวสารในสต๊อกรัฐบาล ครั้งที่ 5/58 ปริมาณ 668,228 ตัน แบ่งเป็นข้าว 11 ชนิด เช่น ข้าวขาว 5% ข้าวขาว 10% ข้าวเหนียว 10% ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 ปลายข้าวขาวเอวัน ปลายข้าวขาวเอวันเลิศ ข้าวท่อนปทุม ข้าวปทุมธานี ปลายข้าวหอมมะลิ ข้าวท่อนหอมมะลิ ปลายข้าวหอมปทุม จากคลังขององค์การคลังสินค้า (อคส.) และคลังจากองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) โดยจะชี้แจงรายละเอียดการประมูลวันที่ 5 ส.ค.นี้ และเปิดให้ผู้สนใจยื่นซองเอกสารตรวจสอบคุณสมบัติวันที่ 10 ส.ค. จากนั้นจะประกาศผู้เสนอซื้อที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในวันที่ 11 ส.ค. และเปิดให้ยื่นซองเสนอราคาในวันเดียวกัน
  ทั้งนี้ การประมูลข้าวสต๊อกรัฐบาลรวมทั้งหมด 8 ครั้งที่ผ่านมาในช่วงของรัฐบาลนี้ สามารถอนุมัติขายได้ทั้งหมด 3.88 ล้านตัน มูลค่า 40,900 ล้านบาท โดยยังมีข้าวสารเหลือในสต๊อก ณ วันที่ 30 มิ.ย.58 ปริมาณ 15.11 ล้านตัน ได้แก่ ข้าวที่บริโภคได้ 9.15 ล้านตัน แบ่งเป็นข้าวคุณภาพดีเกรดเอ และบี 1.82 ล้านตัน และข้าวเกรดเอ เกรดบี ผสมเกรดซี (ไม่ได้คุณภาพมาตรฐาน) ปริมาณ 7.33 ล้านตัน ข้าวที่จะระบายสู่อุตสาหกรรม 5.89 ล้านตัน แบ่งเป็นข้าวเกรดซี 4.6 ล้านตัน และข้าวเสียเป็นฝุ่นผง 1.29 ล้านตัน และข้าวที่อยู่ระหว่างดำเนินคดี 70,000 ตัน.

 • นายสมพงษ์ รุ่งนิรัติศัย ประธานกรรมการบริหารฝ่ายการพาณิชย์ เทสโก้ โลตัส เปิดเผยว่า ในฐานะผู้นำตลาดด้านค้าปลีก บริษัทจึงทุ่มงบกว่า 3,000 ล้านบาท จัดทัพสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวันของแม่บ้านกว่า 870 รายการ รวมถึงสินค้ากลุ่มผ้าอ้อมเด็กและนมผงเด็กทุกตัว มาลดราคาลงอีก 10-20% พร้อมปรับราคาอาหารสดให้เป็นราคาขายส่ง ซึ่งถูกกว่าเดิม 15% เพื่อหวังช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันให้กับผู้บริโภคคนไทย หลังพบว่าภาระค่าครองชีพของคนไทยมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ประชาชนมีรายได้ลดลง แต่มีหนี้ครัวเรือนสูงขึ้น “บริษัทได้ลงทุนด้านราคามากกว่า 3,000 ล้านบาท สูงสุดในรอบ 20 ปี เพื่อให้ ลูกค้าได้จับจ่ายซื้อสินค้าได้ประหยัดมากขึ้น การปรับราคาสินค้าลงครั้งนี้ เป็นการปรับครั้งใหญ่ที่ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ ซึ่งน่าจะทำให้ผู้บริโภคสามารถเลือกจับจ่ายใช้สอยได้สบายใจมากขึ้น”
  ทั้งนี้ นอกจากขนสินค้าอุปโภคบริโภคมาลดราคาลงอีกแล้ว บริษัทยังมีแผนขยายการปรับลดราคาอาหารสดตัวอื่นๆ ลงอีกด้วย โดยจะครอบคลุมไปถึงสินค้าอาหารสด ประเภทผัก ผลไม้ เนื้อ ไข่ และอาหารทะเล.

     คณะกรรมการวาระปี 2559-2561 เลือกตั้งเมื่อวันพุธที่ 16 มีนาคม 2559  

      ณ ห้อง พาโนรามา 2  ชั้น 14 โรงแรม The Emerald ที่ผ่านมา