หน้าแรก Home

ข่าวเศรษฐกิจ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

 ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารความรู้

กิจกรรมของสมาคมผู้นำเข้าและผู้ส่งออกระดับมาตรฐานเออีโอ
ผู้แทนสมาคมประชุมคณะกรรมการสมาคมการค้ากลุ่มบริการและโลจิสติกส์ ครั้งที่ 2-1/2561  ณ ห้องประชุม 2307 อาคารจรูญ สีบุญเรือง สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561
 • .

 • .

 • .

 สมาคมเข้าร่วมเป็นเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมศุลกากร ครบรอบ 144 ปี       เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 และสมาคมร่วมบริจาคเงินให้กับวัดพระบาทน้ำพุด้วย

การสัมนา E-Form D เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561

สมาคมกำหนดจัดสัมมนา E- form D  โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อให้สมาชิกสมาคมผู้นำเข้าและผู้ส่งออกระดับมาตรฐานเออีโอ และผู้ประกอบการทั่วไปได้เข้าใจเกี่ยวกับการขอรับรองการใช้หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้ารูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Form D เพื่อขอรับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรส่งออกไปตลาดอาเซียน  เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ช่วยลดต้นทุนในการทำธุรกิจและยังแก้ปัญหาการปลอมแปลงเอกสารทางการค้าและยังเป็นการเพิ่มศักยภาพและความสามารถด้านการแข่งขันในตลาดอาเซียนสูงขึ้นด้วย

 

 

สมาคมเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการความร่วมมือระหว่างท่าเรือกรุงเทพ ผู้ใช้บริการท่าเรือกรุงเทพ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 3/2561ในวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 19 อาคารที่ทำการการท่าเรือแห่งประเทศไทย 

 
 • .

 • .

 • .

ประชุมเพื่อปรับปรุงประกาศกรมศุลกากรเกี่ยวกับตัวแทนออกของ                                                                                             
เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561  เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 7 อาคาร 1 กรมศุลกากร  

 

 • .

 • .

 • .

 พิธีมอบใบรับรองสถานภาพการเป็นผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ   เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 ณ ห้องโถง กรมศุลกากร
 • ภาพ 1

 • ภาพ 2

 • ภาพ 3

 • ภาพ 4

 • ภาพ 5

 • ภาพ 6

 สมาคมฯ เข้าหารือการขอคืนอากรตาม มาตรา 29 และการขอขยายการยื่นชุดชดเชยอากร           เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา

 • ภาพ 1

 • ภาพ 2

 • ภาพ 3

 • ภาพ 4

นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร และ Mr. Ho Chee Pong อธิบดีศุลกากรสิงคโปร์ ได้ร่วมลงนามความตกลงยอมรับร่วมกัน (Mutual Recognition Arrangement : MRA) สำหรับโครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ  ในการประชุม Council Session ณ องค์การศุลกากรโลก กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม                                             เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561   แหล่งที่มีข่าว  http://www.customs.go.th/cont_strc_slide_image.php?current_id=14223132414d505f4d464b4a464b48 

 
Visitors: 2,761