หน้าแรก Home

ข่าวเศรษฐกิจ ประจำเดือนกันยายน 2561

 • อธิบดีกรมประมงแจง ครม.ยังไม่อนุมัติงบ 3,000 ล้าน ซื้อเรือประมงคืน เหตุไม่สามารถนำงบปี 2558 มาใช้แทนปี 2561 ได้ นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไม่มีรัฐบาลไหนลากงบมาได้นานขนาดนั้น ถ้าลากงบมาจริงรัฐบาลคงเอากลับไปหมดแล้ว เรื่องนี้พูดกันมาตั้งแต่ 2558 แต่ยังทำโครงการไม่ได้ ต้องรอ ครม.อนุมัติก่อน แล้วจะเอางบจากไหนไปซื้อเรือ 3,000 ล้านบาท ถ้า ครม.ไม่อนุมัติ”

 • นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังร่วมประชุมและมอบนโยบายการทำงานแก่หัวหน้าสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุนในต่างประเทศของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ทั้ง 14 แห่ง ว่า ยอมรับบีโอไอมีบุคลากรไม่เพียงพอต่อภารกิจที่ไม่น่าเชื่อว่าปัจจุบันสามารถดึงดูดนักลงทุนเข้ามาในไทยได้ปีละ 6-7 แสนล้านบาท เบื้องต้นสั่งการให้บีโอไอเกลี่ยคนจากสำนักงานบีโอไอในประเทศอื่นมาดึงดูดนักลงทุนเชิงรุกในประเทศเป้าหมายโดยเฉพาะจีนในมณฑลทางใต้ สอดคล้องกับปลายเดือนส.ค.นี้ ที่นักลงทุนจีนจะเดินทางมาศึกษาลู่ทางลงทุนในไทย และดูงานในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ช่วงปลายเดือนส.ค.นี้ และรองรับนักลงทุนญี่ปุ่นที่ให้ความสนใจเข้ามาลงทุนด้านนวัตกรรมและสตาร์ตอัพ จะมาดูงานในไทยเดือนต.ค.นี้ ส่วนฮ่องกงมาเดือนก.พ. 2562

 • กรมการข้าว ระบุปี 2561/62 ผลผลิตข้าวโลกได้ 487.35 ล้านตัน ลดลง 0.02 % เหตุ ผู้ผลิตรายใหญ่เจอภัยแล้ง จะมีการค้าที่ 48.67 ล้านตัน อินเดียยังส่งออกมากสุด ตามด้วยไทย ที่ผลผลิต 33.42 ล้านตันข้าวเปลือก ยังเสี่ยงน้ำท่วม ขณะราคายังอยู่ในเกณท์ดี

  นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่าในการประชุมผู้รับผิดชอบรายสินค้า (Mr.รายสินค้า ) กรมการข้าวได้รายงานถึงสถานการณ์ข้าวประจำเดือน ก.ค. ระบุว่า ในปี 2561/62 ผลผลิตข้าวโลกจะมีประมาณ 487.35 ล้านตันข้าวสาร ลดลง 0.02 % เมื่อเทียบกับปี 2560/61 เนื่องจากจีน อินเดีย และปากีสถาน ประสบภัยแล้ง ปริมาณน้ำฝนลดลง
  ด้านการค้าข้าวโลก ปี 2561 จะมีปริมาณ 48.67 ล้านตัน โดยอินเดียจะส่งออกข้าวมากเป็นอันดับ 1 ปริมาณ 12.80 ล้านตัน ซึ่งขณะนี้ส่งออกแล้ว 6.23 ล้านตัน (1 ม.ค.-26 มิ.ย.) ส่วนปี 2562 การค้าข้าวโลกจะมีปริมาณ 49.50 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 1.71% เนื่องจากไนจีเรีย โกตดิวัวร์ มาเลเชีย อิหร่าน และ อิรัก จะนำเข้าข้าวเพิ่มขึ้น ในขณะที่ไทย อินเดีย จีน สหรัฐฯ และกัมพูชาจะส่งออกข้าวได้เพิ่มขึ้น

 • น.ส.พิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยผลการศึกษาผลกระทบของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีน สำหรับกลุ่มสินค้าอาหารทะเลแช่แข็งและแปรรูป รวมทั้งสินค้าอาหารทะเลปรุงแต่ง โดยจีนขึ้นภาษีสินค้าอาหารทะเลที่นำเข้าจากสหรัฐฯ 222 รายการ (พิกัดศุลกากร 8 หลัก) ในอัตรา 25% ตั้งแต่วันที่ 6 ก.ค. ที่ผ่านมา คิดเป็นมูลค่ามากกว่า 1,300 ล้านเหรียญสหรัฐ การขึ้นภาษีสินค้าอาหารทะเลเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการขึ้นภาษีในสินค้าหลายชนิดจากสหรัฐฯ เพื่อตอบโต้ที่สหรัฐฯ ขึ้นภาษีสินค้าไอทีและสินค้าทรัพย์สินทางปัญญาของจีน

 ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารความรู้

กิจกรรมของสมาคมผู้นำเข้าและผู้ส่งออกระดับมาตรฐานเออีโอ
ผู้แทนสมาคมประชุมคณะกรรมการสมาคมการค้ากลุ่มบริการและโลจิสติกส์ ครั้งที่ 2-1/2561  ณ ห้องประชุม 2307 อาคารจรูญ สีบุญเรือง สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561
 • .

 • .

 • .

 สมาคมเข้าร่วมเป็นเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมศุลกากร ครบรอบ 144 ปี       เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 และสมาคมร่วมบริจาคเงินให้กับวัดพระบาทน้ำพุด้วย

การสัมนา E-Form D เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561

สมาคมกำหนดจัดสัมมนา E- form D  โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อให้สมาชิกสมาคมผู้นำเข้าและผู้ส่งออกระดับมาตรฐานเออีโอ และผู้ประกอบการทั่วไปได้เข้าใจเกี่ยวกับการขอรับรองการใช้หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้ารูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Form D เพื่อขอรับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรส่งออกไปตลาดอาเซียน  เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ช่วยลดต้นทุนในการทำธุรกิจและยังแก้ปัญหาการปลอมแปลงเอกสารทางการค้าและยังเป็นการเพิ่มศักยภาพและความสามารถด้านการแข่งขันในตลาดอาเซียนสูงขึ้นด้วย

 

 

สมาคมเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการความร่วมมือระหว่างท่าเรือกรุงเทพ ผู้ใช้บริการท่าเรือกรุงเทพ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 3/2561ในวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 19 อาคารที่ทำการการท่าเรือแห่งประเทศไทย 

 
 • .

 • .

 • .

ประชุมเพื่อปรับปรุงประกาศกรมศุลกากรเกี่ยวกับตัวแทนออกของ                                                                                             
เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561  เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 7 อาคาร 1 กรมศุลกากร  

 

 • .

 • .

 • .

 พิธีมอบใบรับรองสถานภาพการเป็นผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ   เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 ณ ห้องโถง กรมศุลกากร
 • ภาพ 1

 • ภาพ 2

 • ภาพ 3

 • ภาพ 4

 • ภาพ 5

 • ภาพ 6

 สมาคมฯ เข้าหารือการขอคืนอากรตาม มาตรา 29 และการขอขยายการยื่นชุดชดเชยอากร           เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา

 • ภาพ 1

 • ภาพ 2

 • ภาพ 3

 • ภาพ 4

นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร และ Mr. Ho Chee Pong อธิบดีศุลกากรสิงคโปร์ ได้ร่วมลงนามความตกลงยอมรับร่วมกัน (Mutual Recognition Arrangement : MRA) สำหรับโครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ  ในการประชุม Council Session ณ องค์การศุลกากรโลก กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม                                             เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561   แหล่งที่มีข่าว  http://www.customs.go.th/cont_strc_slide_image.php?current_id=14223132414d505f4d464b4a464b48 

 
Visitors: 566