กลุ่มอุตสาหกรรมและเหมืองแร่

 1 บริษัท เอสซีจี เทรดดิ้ง จำกัด
2 บริษัท เอส ซี ไอ คอร์ปอเรชั่น  จำกัด
3 บริษัทโพสโค-ไทยน๊อคซ์ จำกัด (มหาชน)
4 บริษัทไทยแลนด์สเมลติ้งแอนด์รีไฟนิ่ง จำกัด
5 บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน)
6 บริษัท ทอสเท็มไทย จำกัด
7 บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
8 บริษัท สยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ จำกัด
9 บริษัท มากอตโต จำกัด
10 บริษัท แปซิฟิกไพพ์  จำกัด (มหาชน)