กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องแต่งกาย

ลำดับที่ ผู้ประกอบการ
1 บริษัท ทองไทยการทอ จำกัด
2 บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)
3 บริษัท บางกอกรับเบอร์ จำกัด (มหาชน)
4 บริษัท เทพฤกษ์ จำกัด
5 บริษัท โรงงานส่งเสริมไทยอุตสาหกรรม จำกัด
6 บริษัท พิพัฒนกิจเท็กซ์ไทล์ จำกัด
7 บริษัท เค.เอช.เท็กซ์ไทล์ จำกัด
8 บริษัท โรงงานทอผ้ากรุงเทพ จำกัด
9 บริษัท ไทยการ์เมนต์เอ๊กซ์ปอร์ต จำกัด
10 บริษัท เอราวัณสิ่งทอ จำกัด
11 บริษัท วี.ที. การ์เม้นท์ จำกัด
12 บริษัท เทยิน (ประเทศไทย) จำกัด
13 บริษัท เทยิน โพลีเอสเตอร์ จำกัด
14 บริษัท  เอเชียไฟเบอร์  จำกัด ( มหาชน )
15 บริษัท  คาร์เปท อินเตอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์  จำกัด (มหาชน)   
16 บริษัท ไนซ์ แอพพาเรล จำกัด 

       

Visitors: 2,760