กลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

   

1 NXP  Manufacturing (Thailand) Ltd

2 บริษัท ซัมซุง อิเล็คโทร-แม็คคานิคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

3 บริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จำกัด

4 บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด

5 บริษัท ฮายากาว่า อิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย) จำกัด

6 บริษัท  โซนี่  เทคโนโลยี ( ประเทศไทย )  จำกัด

7 บริษัท  โซนี่  ดีไวซ์  เทคโนโลยี  ( ประเทศไทย )  จำกัด

8 บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบไทย จำกัด