กลุ่มอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ

 1 บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด

2 บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด

3 บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)