กลุ่มสมาชิกวิสามัญ

ลำดับที่ ผู้ประกอบการ
   1 บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) 
   2 บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
   3 บริษัท พัทยาฟู้ดอินดัสตรี จำกัด 
   4 บริษัท บาซินี่ เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด 
   5 บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลล์ จำกัด
   6 บริษัท ไทยอินโด คอร์ดซ่า จำกัด
   7 บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด
   8 บริษัท อาร์ทีอะโกร
   9 บริษัท เอ็น เค แอพพาเรล จำกัด 
  10 บริษัท บรอนสัน  แอนด์ จาคอบส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 
  11 บริษัท ซีพีแรม จำกัด


  12 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
  13 บริษัท ซันเรย์อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
Visitors: 8,671