กลุ่มสมาชิกวิสามัญ

1 บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) 

2 บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

3 บริษัท เกรทฟู้ด (ดิไฮเดรชั่น) จำกัด

4 บริษัท พัทยาฟู้ดอินดัสตรี จำกัด 

5 บริษัท บาซินี่ เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด 

6 บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลล์ จำกัด

7 บริษัท ไทยอินโด คอร์ดซ่า จำกัด

8 บริษัท ไซโก พรีซีชั่น (ประเทศไทย) จำกัด  

9 บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด

10บริษัท อาร์ที อะโกร จำกัด

11บริษัท ไนซ์ แอพพาเรล จำกัด 

12บริษัท เอ็น เค แอพพาเรล จำกัด 

13บริษัท บรอนสัน  แอนด์ จาคอบส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 

14บริษัท ซีพีแรม จำกัด

15บริษัท ทีพี ฮาโล แอลอีดี ไลท์ติ้ง จำกัด 

16บริษัท รับเบอร์แลนด์ โปรดักส์ จำกัด