หน้าแรก Home

 ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารความรู้

กรมการค้าต่างประเทศขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสัมพันธ์ “Happy Customer Hours” ครั้งที่ 2/2567 โดยมีการจัดคลินิกให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการออกหนังสือสำคัญการส่งออก-นำเข้าสินค้า และพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้รับบริการ

ในวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567  เวลา 13.30 น. – 16.00 น. ณ สำนักบริการการค้าต่างประเทศ สาขารัชดาภิเษก
เปิดรับจำนวน 100 คน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  สนใจสมัคร  https://www.dft.go.th/th-th/Happy-Customer-Hours_2/2567

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : โทร 0 2547 4830, 0 2547 4838 หรือ สายด่วน 1385
หมายเหตุ : 
กรมฯ จะแจ้งการตอบรับทางอีเมลที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้

Visitors: 58,824