หน้าแรก Home

ข่าวเศรษฐกิจ กรกฎาคม 2564

 • อฟเอโอ คาด ความต้องการสินค้าปศุสัตว์จะเพิ่มขึ้น 50 % ในปี 53 จี้ เวที UNFCCC Climate Change Dialogues ถกแนวทางการผลิตสินค้าปศุสัตว์ ลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก สร้างสมดุลการผลิตอาหาร รับมือการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
  นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า สศก.การประชุมออนไลน์ United Nation Framework Convention on Climate Change Dialogues หรือ UNFCCC Climate Change Dialogues ซึ่งเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนการดำเนินงานของรัฐภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในประเด็นต่าง ๆ รวมถึงประเด็นด้านการเกษตร โดยการประชุมดังกล่าว มีการแลกเปลี่ยนประเด็นด้านการเกษตร 2 ประเด็น ซึ่งเป็นประเด็นท้าทายที่ทุกประเทศทั่วโลกเผชิญอยู่ ได้แก่ ประเด็นการปรับปรุงระบบการจัดการด้านปศุสัตว์และระบบการผลิตหญ้าอาหารสัตว์ และประเด็นมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงทางอาหารของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคเกษตร

 • หลังจากเมื่อต้นปี 2560 สมาชิกเจรจากันอย่างเข้มข้นเพื่อผลักดันการเจรจาเรื่องการอุดหนุนประมงใหมีความคืบหน้า สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ(เอสดีจี) ข้อ 14.6 ที่กําหนดเป็าหมายห้ามการอุดหนุนประมงบางประเภทที่นําไปสู่การทําประมงเกินขนาดและการทําประมงเกินศักยภาพ ขจัดการอุดหนุนประมงที่นําไปสูการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และขาดการควบคุม รวมทั้งงดการให้การอุดหนุนใหม่ในลักษณะดังกล่าว ภายในปี 2563

  ถึงขณะนี้รัฐสมาชิกยังไม่บรรลุข้อตกลง แต่กดดันให้ต้องลงมือปฏิบัติการ ตัวแทนเจรจาเร่งมือทำเอกสารพื้นฐานตั้งแต่เดือน ก.ย. แต่ความร่วมมือคืบหน้าไปช้าเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19

  อุปสรรคสำคัญประการหนึ่งคือ จะปฏิบัติต่อประเทศยากจนและกำลังพัฒนาอย่างไร เพราะดับเบิลยูทีโอ อนุญาตให้สมาชิกระบุตัวเองว่าเป็นประเทศกำลังพัฒนา ซึ่งประเทศทำประมงขนาดใหญ่หลายประเทศอยู่ในกลุ่มนี้ รวมทั้งจีนที่มีกองเรือประมงใหญ่สุด

  ด้านเอ็นจีโอต้องการให้ดับเบิลยูทีโอบรรลุข้อตกลงให้ได้ โดยเชื่อว่าจะเอื้อประเทศให้กับผู้ประกอบการประมงขนาดเล็กในประเทศยากจนกว่า


 • กระแส "เราไม่ทิ้งกัน" กลับมาอีกครั้ง คลัง เร่งสรุปมาตการ "เยียวยาโควิด" ระลอกใหม่ คาดเสนอ ครม. เร็วสุดสัปดาห์หน้า เผยไม่มีสูตรเยียายาที่ 4 พันบาท ระยะ 2 เดือน แต่การเยียวยาจะชัดเจนถึงกลุ่มเดือดร้อน ย้ำรัฐบาลมีเม็ดเงินเพียงพอรองรับดูแลเศรษฐกิจ


สมาคมผู้นำเข้าและผู้ส่งออกระดับมาตรฐานเออีโอ  

ได้มีกำหนดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563  และเลือกตั้งกรรมการวาระปี 2563-2565  พร้อมขอเชิญสมาชิกร่วมรับประทานอาหารกลางวัน  เมื่อวันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563  เวลา 11.30-16.30 น.  ณ ห้อง พาโนรามา 1 ชั้น 14  โรงแรม ดิเอมเมอรัลด์รัชดา  ที่ผ่านมา

และรับฟังการบรรยายพิเศษ   หัวข้อ "การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการตรวจสอบหลังการตรวจปล่อยของผู้ประกอบการเออีโอ"     

โดย นายชัยฤทธิ์ แพทย์สมาน /  

ผู้อำนวยการกองการตรวจสอบอากร กรมศุลกากร และ คณะทำงาน ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษในครั้งนี้ 

 ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารความรู้

Visitors: 25,932