หน้าแรก Home

ข่าวเศรษฐกิจ พฤศจิกายน 2563


สมาคมผู้นำเข้าและผู้ส่งออกระดับมาตรฐานเออีโอ  

ได้มีกำหนดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563  และเลือกตั้งกรรมการวาระปี 2563-2565  พร้อมขอเชิญสมาชิกร่วมรับประทานอาหารกลางวัน  เมื่อวันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563  เวลา 11.30-16.30 น.  ณ ห้อง พาโนรามา 1 ชั้น 14  โรงแรม ดิเอมเมอรัลด์รัชดา  ที่ผ่านมา

และรับฟังการบรรยายพิเศษ   หัวข้อ "การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการตรวจสอบหลังการตรวจปล่อยของผู้ประกอบการเออีโอ"     

โดย นายชัยฤทธิ์ แพทย์สมาน /  

ผู้อำนวยการกองการตรวจสอบอากร กรมศุลกากร และ คณะทำงาน ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษในครั้งนี้ 

 ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารความรู้

Visitors: 19,192