กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร

      

 

 
ลำดับที่ ผู้ประกอบการ
1 บริษัท เจียไต๋ จำกัด
2  เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
3 บริษัท ซี.พี. อินเตอร์เทรด จำกัด
4 บริษัทโชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด
5 บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน)
6 บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด
7 บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)
8 บริษัท  เทพพิทักษ์ซีฟู้ดส์ จำกัด
9 บริษัท มาร์ส เพ็ทแคร์ ประเทศไทย จำกัด)
10 บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะโฟรเซ่นฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด
11 บริษัท คิงฟิชเชอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด
12 บริษัท  เซ้าท์อีสต์เอเชี่ยนแพคเกจจิ่งแอนด์แคนนิ่ง จำกัด
13 บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
14 บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
15 บริษัท เอส เค ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
16 บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด
17 บริษัท ไทยคอมมอดิตี้ จำกัด
18 บริษัท อินกริดิออน (ประเทศไทย) จำกัด
19 บริษัท ขนมสากล จำกัด
20 บริษัท แพนเอเซีย (1981) จำกัด
21 บริษัท อดัมส์อินเตอร์เนชันแนล จำกัด
22 บริษัทโดล ไทยแลนด์ จำกัด
23 บริษัท ผลไม้กระป๋องประจวบ จำกัด
24 บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
25 บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม  จำกัด
26 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(มหาชน)
27 บริษัท ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด
28 บริษัท  มี้ด จอห์นสัน นิวทริชัน (ประเทศไทย) จำกัด 
29 บริษัท เคเอฟฟู้ดส์ จำกัด
30 บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด
31 บริษัท อาคเนย์เกษตรกรรม จำกัด 
32 บริษัท เจียไต๋เมล็ดพันธุ์ จำกัด
33 บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)
34 บริษัท รับเบอร์แลนด์ โปรดักส์ จำกัด
35 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
36 บริษัท แพนฟูดส์ จำกัด 
 
Visitors: 25,932