กลุ่มอุตสาหกรรมและเหมืองแร่

  
   1 บริษัท เอสซีจี อินเตอร์ เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
   2 บริษัท เอส ซี ไอ คอร์ปอเรชั่น  จำกัด

   3 บริษัทไทยแลนด์สเมลติ้งแอนด์รีไฟนิ่ง จำกัด
   4 บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน)
   5 บริษัท ทอสเท็มไทย จำกัด
   6 บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
   7 บริษัท สยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ จำกัด
   8 บริษัท มากอตโต จำกัด
  9 บริษัท แปซิฟิคไพพ์ จำกัด (มหาชน)
Visitors: 47,315