กลุ่มอุตสาหกรรมและเหมืองแร่

ลำดับที่         ผู้ประกอบการ
1บริษัท เอสซีจี อินเตอร์ เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2บริษัท เอส ซี ไอ คอร์ปอเรชั่น  จำกัด
3บริษัทไทยแลนด์สเมลติ้งแอนด์รีไฟนิ่ง จำกัด
4บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน)
5บริษัท ทอสเท็มไทย จำกัด
6บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
7บริษัท สยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ จำกัด
8บริษัท มากอตโต จำกัด
9บริษัท แปซิฟิกไพพ์  จำกัด (มหาชน)

  

 
Visitors: 56,904