กลุ่มอุตสาหกรรมและเหมืองแร่

 
ลำดับที่ ผู้ประกอบการ
   1 บริษัท เอสซีจี อินเตอร์ เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
   2 บริษัท เอส ซี ไอ คอร์ปอเรชั่น  จำกัด
   3 บริษัทโพสโค-ไทยน๊อคซ์ จำกัด (มหาชน)
   4 บริษัทไทยแลนด์สเมลติ้งแอนด์รีไฟนิ่ง จำกัด
   5 บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน)
   6 บริษัท ทอสเท็มไทย จำกัด
   7 บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
   8 บริษัท สยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ จำกัด
   9 บริษัท มากอตโต จำกัด
  10 บริษัท แปซิฟิคไพพ์ จำกัด (มหาชน)
Visitors: 25,929