กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและพลาสติก

ลำดับที่ ผู้ประกอบการ
1 บริษัท นิสชินโบ เมคาโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
2 บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)
3 บริษัท บี.เค. ลาเท็กซ์ โปรดักส์ จำกัด
4 บริษัท นารายณ์แพค จำกัด
5 บริษัท นารายณ์แพคเก็จจิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
6 บริษัท ฟิเทซ่าซีเอ็นซี จำกัด 
7 บริษัท ซีพีพีซี จำกัด (มหาชน) 
8 บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
9 บริษัท อุตสาหกรรมแว่นตาไทย จำกัด 
10 บริษัท ไทยออพติคอล  กรุ๊ป  จำกัด (มหาชน) 
11 บริษัท ไทยพีเจ้น จำกัด
12 บมจ. ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)
13 บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรมจำกัด (มหาชน)
14 บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด
15 บริษัท ไทยโพลีอะซีทัล  จำกัด
16 บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

 

 

Visitors: 58,828