กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องแต่งกาย

ลำดับที่ ผู้ประกอบการ
   1 บริษัท ทองไทยการทอ จำกัด
   2 บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)


   3 บริษัท เทพฤกษ์ จำกัด
   4 บริษัท โรงงานส่งเสริมไทยอุตสาหกรรม จำกัด
   5 บริษัท พิพัฒนกิจเท็กซ์ไทล์ จำกัด
   6 บริษัท เค.เอช.เท็กซ์ไทล์ จำกัด


   7 บริษัท ไทยการ์เมนต์เอ๊กซ์ปอร์ต จำกัด
   8 บริษัท เอราวัณสิ่งทอ จำกัด
   9 บริษัท วี.ที. การ์เม้นท์ จำกัด  10 บริษัท  เอเชียไฟเบอร์  จำกัด ( มหาชน )
  11 บริษัท  คาร์เปท อินเตอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์  จำกัด (มหาชน)   
  12 บริษัท ไนซ์ แอพพาเรล จำกัด 

       

Visitors: 17,510