กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องแต่งกาย

ลำดับที่ ผู้ประกอบการ
1 บริษัท ทองไทยการทอ จำกัด
2 บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)
3 บริษัท เทพฤกษ์ จำกัด
4 บริษัท โรงงานส่งเสริมไทยอุตสาหกรรม จำกัด
5 บริษัท ไทยการ์เมนต์เอ๊กซ์ปอร์ต จำกัด
6 บริษัท วี.ที. การ์เม้นท์ จำกัด
7 บริษัท  เอเชียไฟเบอร์  จำกัด ( มหาชน )
8 บริษัท  คาร์เปท อินเตอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์  จำกัด (มหาชน)   
9 บริษัท ไนซ์ แอพพาเรล จำกัด 

  

     

Visitors: 58,820