กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องแต่งกาย

  

ลำดับที่

ผู้ประกอบการ

1

บริษัท ทองไทยการทอ จำกัด

2

บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)

3

บริษัท เทพฤกษ์ จำกัด

4

บริษัท โรงงานส่งเสริมไทยอุตสาหกรรม จำกัด

5

บริษัท พิพัฒนกิจเท็กซ์ไทล์ จำกัด

6

บริษัท ไทยการ์เมนต์เอ๊กซ์ปอร์ต จำกัด

7

บริษัท วี.ที. การ์เม้นท์ จำกัด

8

บริษัท  เอเชียไฟเบอร์  จำกัด ( มหาชน )

9

บริษัท  คาร์เปท อินเตอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์  จำกัด (มหาชน)  

10

บริษัท ไนซ์ แอพพาเรล จำกัด

     

Visitors: 53,630