กลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

  

1NXP  Manufacturing (Thailand) Ltd
2บริษัท ซัมซุง อิเล็คโทร-แม็คคานิคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
3บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด
4บริษัท ฮายากาว่า อิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย) จำกัด
5บริษัท  โซนี่  เทคโนโลยี ( ประเทศไทย )  จำกัด
6บริษัท  โซนี่  ดีไวซ์  เทคโนโลยี  ( ประเทศไทย )  จำกัด
7บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบไทย จำกัด
8บริษัท มิตซูบิชี อีเล็คคริค คอนซูเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
9บริษัท ซิกนิฟาย คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) จำกัด


 

       

Visitors: 53,630