กลุ่มอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ

ลำดับที่ ผู้ประกอบการ
1 บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด
2 บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด
3 บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

       

Visitors: 25,932