กลุ่มอุตสาหกรรมอุปโภคและบริโภค

1 บริษัท ฟาร์มาแคร์ จำกัด
2 บริษัท อรุณา จำกัด
3 บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด
4 บริษัท แอนเซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด
5 บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด
6 บริษัท มอลลิเก้ เฮลท์ แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด
7 บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด
Visitors: 53,630