กลุ่มสมาชิกวิสามัญ

1

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

2

บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

3

บริษัท พัทยาฟู้ดอินดัสตรี จำกัด

4

บริษัท บาซินี่ เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด

5

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลล์ จำกัด

6

บริษัท ไทยอินโด คอร์ดซ่า จำกัด

7

บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด

8

บริษัท อาร์ทีอะโกร จำกัด

9

บริษัท บรอนสัน  แอนด์ จาคอบส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

10

บริษัท ซีพีแรม จำกัด

11

บริษัท ซันเรย์อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด

12

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

13

บริษัท เค.เอส.พี. อุปกรณ์ จำกัด

14

บริษัท สยามซิตี้ ซีเมนต์ เทรดดิ้ง จำกัด

15

บริษัท ดีทีเอส แดร็คเซิลไมเออร์ ออโทโมทีฟ ซีลเท็มส์ (ประเทศไทย)

Visitors: 55,560