กลุ่มสมาชิกวิสามัญ

ลำดับที่

ผู้ประกอบการ

   1

บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) 

   2

บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

   3

บริษัท พัทยาฟู้ดอินดัสตรี จำกัด 

   4

บริษัท บาซินี่ เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด 

   5

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลล์ จำกัด

   6

บริษัท ไทยอินโด คอร์ดซ่า จำกัด

   7

บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด

   8

บริษัท อาร์ทีอะโกร

   9

บริษัท เอ็น เค แอพพาเรล จำกัด 

  10

บริษัท บรอนสัน  แอนด์ จาคอบส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 

  11

บริษัท ซีพีแรม จำกัด

  12

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

  13

บริษัท ปตท. นำ้มันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

  

Visitors: 17,515