กลุ่มสมาชิกวิสามัญ

 

 

1

บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)

2

บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

3

บริษัท พัทยาฟู้ดอินดัสตรี จำกัด

4

บริษัท บาซินี่ เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด

5

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลล์ จำกัด

6

บริษัท ไทยอินโด คอร์ดซ่า จำกัด

7

บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด

8

บริษัท อาร์ทีอะโกร จำกัด

9

บริษัท เอ็น เค แอพพาเรล จำกัด

10

บริษัท บรอนสัน  แอนด์ จาคอบส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

11

บริษัท ซีพีแรม จำกัด

12

บริษัท ซันเรย์อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด

13

บริษัท  ศรีตรังโกลฟ์  ประเทศไทย  จำกัด (มหาชน)

14

บริษัท เค.เอส.พี. อุปกรณ์ จำกัด

Visitors: 29,072