ติดต่อเรา Contact Us

                                        ติดต่อสอบถาม หรือ สอบถามข้อมูลได้ที่นี่                                                                                              สมาคมผู้นำเข้าและผู้ส่งออกระดับมาตรฐานเออีโอ

127/36 อาคารปัญจธานีทาวเวอร์ ชั้น 31 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร  10120

โทรศัพท์ : 02-681-9944
แฟกซ์ : 02-681-9945
โทรศัพท์มือถือ : 087-513-3741
อีเมล : taa@thaiaeo-ie.or.th
เว็บไซต์ :www.thaiaeo-ie.or.th

 

 


  • vision-mission.jpg
    วิสัยทัศน์การบริหารงานของท่านในฐานะนายกสมาคม ฯ สมาคมผู้นำเข้าและผู้ส่งออกระดับมาตรฐานเออีโอ มีวิสัยทัศน์ " มุ่งเป็นตัวแทนของผู้นำเข้าและผู้ส่งออกระดับมาตรฐานเออีโอ ในการประสานความร...

  • สมาคมนี้มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้(1) ส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจประเภทที่เกี่ยวกับกิจการการนำเข้าและส่งออกสินค้าระหว่างประเทศ(2) สนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิกแก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องต่างๆ...

  • ข้อบังคับ ของ สมาคมผู้นำเข้าและผู้ส่งออกระดับมาตรฐานเออีโอ สมาคมการค้านี้จัดตั้งตามพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509 และอยู่ในการควบคุมดูแลของสำนักงานทะเบียน สมาคมการค้าประจำ...


  • สมาคมผู้นำเข้าและผู้ส่งออกระดับมาตรฐานเออีโอ Thai AEO Importer & Exporter Association (TAA) สมาคมการค้านี้ ได้จัดตั้งตามพระราชบัญญัติสมาคมการค้า 2509 และอยู่ในการควบคุมดู...


  • เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …
Visitors: 55,560